Мартина Чан – Ката индивидуално Youths, 18-20 years – Златен медал

Мартина Чан – Кумите индивидуално Youths, 18-20 years – Бронзов медал

Илияна Божилова – Кумите индивидуално Youths, 18-20 years – Бронзов медал

Второ място – Отборно Ката девойки 16-20г. (Марина Чолакова, Мартина Чан, Илияна Божилова)

Трето място – Отборно Кумите девойки 16-20г. (Марина Чолакова, Мартина Чан, Илияна Божилова)