Курса ще се води от Colin Putt Sensei – главен съдия на SKDUN. Място на провеждане: гр. Габрово, зала Орловец. За информация в “Календар”Gabrovo, Sport hall Orlovec