Тази страница няма да се обновява в бъдеще.

Посетете новата страница на IJKA – България: http://shotokan.bg/

и новата страница на Карате клуб Шисейкан: http://shiseikan.shotokan.bg/

Гугъл Карти