14-15 Декември – Семинар с Лъчезар Ненов, КБИ Грифон, гр. Сливен