Какво представлява системата Сенпай/Кохай
Трудно е да се избегне усещането за йерархия в японското общество. Освен ясно отличимите различия между отделните нива в обществената йерархия, съществуват и различия, които са внедрени в самия език посредством система на обръщения чрез титли и различни степени на учтивост.

Едно от най-важните взаимоотношения в японската обществена йерархия е отношението между сенпай senpai (先輩) и кохай kohai (後輩). То засяга много хора в Япония и често бива илюстрирано чрез аниме, телевизионни шоу програми, филми, комикси и книги.

Поради голямото значение на този вид взаимоотношения в японското общество, е много важно, ако сте ученик/студент в Япония, да сте наясно със системата сенпай/кохай и това, което тя включва.

Какво представлява системата Сенпай/Кохай?
За съжаление няма точен превод на думата сенпай или кохай на различните езици, тъй като това са чисто японски концепции, които не съществуват в западното общество.
Понякога сравняват сенпай с ментор, но това не обхваща всички нюанси на думата на японски език. В западната концепция под ментор ние разбираме човек, който е значително по-възрастен и по-мъдър, с повече опит от този, на когото той е ментор. Това обаче не е така при взаимоотношението сенпай/кохай.
В действителност сенпай и кохай си приличат в много отношения. Обикновено и двамата са на една и съща възраст и имат сходни професии и социален статут.
Разликата идва когато говорим за старшинство и/или опит. Двама души може да са ученици в едно и също училище, но ако единият от тях е ученик за първа година, а другият се намира в третата си година на обучение, то тогава имаме отношение сенпай/кохай.
Какво включва взаимоотношението сенпай/кохай?
Какво включва това? Кохай се намира в леко подчинена позиция, като уважава старшинството на сенпай. В замяна, сенпай се очаква да се грижи за кохай и да го насочва.
Може да видите това взаимоотношение в действие на много места; например, когато сенпай и кохай отидат заедно на бар, кохай ще налее питието на сенпай. Когато отидат в ресторант, кохай може да си поръча същото като сенпай.
Сенпай/кохай системата се свързва най-често с учениците, но тя съществува и на други места в японското общество – на работното място между колеги, при спортните отбори, както и при японските бойни изкуства, където е от съществено значение.
Отношението между сенпай и кохай е дългосрочно. Двамата обикновено остават в такова отношение в продължение на години.
Къде е мястото на Сенсей?
Често срещана грешка е да се смята, че сенпай действа по същия начин като сенсей sensei (先生), или както учителя. Има някои сходства между сенпай и сенсей, но има и големи различия.

При отношенията ученик/учител, има съществена разлика между двамата в опитността, възрастта и/или мъдростта на двамата и това трябва да е ясно. Обикновено учителят се намира на съвсем друго социално ниво и е малко вероятно да общува с ученика по начина, по който общуват сенпай и кохай.

Рядко се случва сенпай да стане истински учител на своя кохай, въпреки че те обикновено се намират в същия вид сенпай/кохай взаимоотношение в продължение на много години.
Как да разпознаваме Сенпай/Кохай
В системата сенпай/кохай съществуват различни нюанси, но това ръководство ще ви даде достатъчно информация, за да разберете основните принципи или поне да се научите да я разпознавате, когато я видите. Наблюдавайте системата сенпай/кохай и може би един ден ще станете част от нея!

С благодарности на Сенсей Десислава Петрова, 3 Дан Айкидо за превода на статията.