На проведените изпити по време на европейския квалификационен курс на IJKA под ръководството на Садашиге Като сенсей, членове на Шисейкан защитиха следните степени:
Емил Димитров – 4 дан
Иван Иванов – 3 дан
Илияна Божилова – 2 дан
Марина Чолакова – 2 дан
Данаил Петров – 2 дан
Христо Атанасов – 1 дан