IJKA_Leten_lager_2015
За да отворите връзките в Word файла първо натиснете върху жълтия надпис „enable editing“. Самите линкове се отварят като натиснете клавиша Ctr и после кликнете с мишката.

IJKA_camp_27_July-2_August_Bulgaria_2015_Registration