SHISEIKAN KATA

The 27 Standard Shotokan Kata
 1. Heian-shodan
 2. Heian-nidan
 3. Heian-sandan
 4. Heian-yondan
 5. Heian-godan
 6. Tekki-shodan
 7. Bassai-dai
 8. Kanku-dai
 9. Enpi
 10. Jion
 11. Hangetsu
 12. Jitte
 13. Gankaku
 14. Tekki-nidan
 15. Tekki-sandan
 16. Kanku-sho
 17. Bassai-sho
 18. Chinte
 19. Sochin
 20. Nijushiho
 21. Gojushiho-sho
 22. Gojushiho-dai
 23. Wankan
 24. Unsu
 25. Jiin
 26. Meikyo
 27. Hyakuhappo (Hyakuhachiho)
IJKA Asai ryuha karate kata
 1. Gyaku zuki no kata
 2. Mawari no kata *
 3. Kyakusen-shodan
 4. Shinken
 5. Junro-shodan
 6. Junro-nidan
 7. Junro-sandan
 8. Junro-yondan
 9. Junro-godan
 10. Kihoken-issei
 11. Kihoken-nisei
 12. Kihoken-sansei
 13. Meikyo-nidan
 14. Meikyo-sandan
 15. Jurokuho
 16. Nijuhappo
 17. Shotei-dai
 18. Shotei-sho
 19. Rantai
 20. Sensho
 21. Jooko Issei
 22. Jooko Nisei
 23. Jooko Sansei
 24. Jooko Yonsei
 25. Jooko Gosei
 26. Hachimon
 27. Senka
 28. Rakuyo
 29. Seiryu
 30. Kakuyoku-shodan
 31. Kakuyoku-nidan
 32. Kakuyoku-sandan
 33. Suishu (Mizu no te)
 34. Kashu (Hi no te)
 35. Roshu (Nami no te)
 36. Hushu (Kaze no te)**
 37. Shoto
 38. Kaminari-arashi
 39. Shinobiyoru-hayabusa
 40. Yokotawaru-tatsuĀ 
 41. Hakaishu
 42. Kibaken Shodan
 43. Kibaken Nidan**
 44. Kibaken Sandan**
 45. Kibaken Yondan**
 46. Kibaken Godan**
 47. Supar Kibaken**
* Kihon kata developed by Bruno Koller Shihan - 7th Dan (IJKA Switzerland).
** developed by Sadashige Kato Shihan

Asai ryuha Kurumaisu (Wheelchair) karate kata
 1. Shorin-dai
 2. Nirin-dai
 3. Sanrin-dai
(Wheelchair) karate kata developed by Sadashige Kato Shihan
 1. So-rin Dai
 2. So-rin Dai ikken
 3. So-rin Dai nikken
IJKA kata developed by Sadashige Kato Shihan
 1. Zenkutsu dachi no Kata Include 4 types of zenkutsu dachi and different methods of hips legs and feet work.
 2. Kiba dachi no Kata
 3. Kokutsu dachi no Kata
 4. Sanchin dachi, Hangetsu dachi, Fudo dachi no Kata
 5. UchiHachiji dachi, Kake dachi, Sagiashi dachi no Kata
 6. Bo no Kata
Beginners Kata:
 1. Dai Itsu ken
 2. Dai Ni ken
 3. Dai San ken
 4. Dai Yon ken
KATA - KAKUYOKU SHODAN
Kakuyoku

KATA - Ran Tai
Ran Tai

KATA - Jooko Issei
Jooko Issei

KATA - Nijushiho
Nijushiho

KATA - Roo Shu
Roo Shu
Roo Shu

KATA - HACHI MON
Hachi Mon

Kata 1:
Download

Kata 2:
Download

Kata 3:
Download