ShiSeiKanji

ШиСейКан – Калиграфия от Шихан Като

ШИСЕЙКАН ДОЖО е официален представител за България на INTERNATIONAL JAPAN KARATE ASSOCIATION (IJKA) , чиято цел е изучаването и разпространението на Традиционно Карате в хармония с традициите завещани от Шото (Гичин Фунакоши).  ШиСейКан е юридическо лице с нестопанска дейност, вписана в регистъра на организациите с общественополезна дейност на Министерство на правосъдието, лицензирана от Министерството на физическото възпитание и спорта, като член на Българската Федерация Шотокан Карате-До. Шотокан Карате До, което практикуваме в нашето Дожо е повлияно отчасти от идеите и принципите преподавани от Тейджи Касе Сенсей, но основно технически нашето бойно изкуство идва от Тецухико Асай Сенсей и Садашиге Като Сенсей.

士 – a learned man, a magnificent man, Samurai

聖 – holy, sacred, a saint, a sage, a high priest

館 – a mansion, a palace, a castle

士聖館 –  しせいかん – Shi Sei Kan  храм на самурая, свещения дом на воина

certificate