International Japan Karate Do Association – България

свиква

Общо събрание на клубовете – членове.

ГАБРОВО 30 – Януари 2016 г.

От 18ч. в спортна зала „Орловец” до БИЛА

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФШК през 2015 г.

  1. Приемане на календар за мероприятията през 2016г.
  2. Обсъждане и вземане на решение за разрешаване на конфликтната ситуация, възникнала по време на общото събрание на БФШК.
  3. Други

Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

Нощувката (30 януари – събота) на представляващите клубовете е за сметка на бюджета на IJKA – България. Моля да направите резервация за хотел предварително, както и да потвърдите присъствието си като върнете и-мейл на ijka.nenov@gmail.com

Лъчезар Ненов

Главен инструктор на IJKA – България

 

За допълнителна информация:

ВЛАДИМИР ВЪТЕВ, председател    КК „ЯНТРА”

e-mail: KARATE_JANTRA@mail.bg   тел.0898 42 27 60