International Japan Karate Do Association – Bulgaria

 

Организация на дейността на IJKA – България за 2017г.

Структура

Президент на БФШК – Александър Славков

  1. Инструктори международен клас, завършили международния инструкторски курс на IJKA:

Лъчезар Ненов – 6 дан, главен инструктор на IJKA – България

Антон Въндев – 4 дан, старши инструктор на IJKA – България

 

  1. Национални инструктори:

Светла Костова – 4 дан

Емил Димитров – 4 дан

Иван Тодоров – 4 дан

Ресми Бобев – 4 дан

Анджей Згжива – 4 дан

Михаил Ангелов – 3 дан

Владимир Вътев – 3 дан

Драгомил Иванов – 3 дан

Боян Петров – 3 дан

Митко Ружинов – 3 дан

Иван Иванов – 3 дан

Костадин Чепандов – 3 дан

Десислава Иванова – 3 дан

Николай Николов – 3 дан

Димитър Маринов – 2 дан

Цветомир Господинов – 2 дан

Асен Василев – 2 дан

Теодора Въндева – 2 дан

Денис Николов – 2 дан

Асен Георгиев – 2 дан

Кирил Хинков – 1 дан

Емилиян Станев – 1 дан

Георги Чепандов – 1 дан

Василий Ковяр – 1 дан

Хари Дженоваров – 1 дан

Ивона Милачкова – 1 дан

  1. Помощник инструктори

Илияна Божилова – 2 дан

Марина Чолакова – 2 дан

Данаил Петров – 2 дан

Реми Бобев – 2 дан

Мартина Чан – 1 дан

Христо Атанасов – 1 дан

Видин Колев – 1 дан

 

Технически семинари

  1. Семинари под ръководството на главния инструктор на IJKA – България:
  • Инструкторски семинар – веднъж годишно.
  • Национални семинари и изпитни сесии – 2 пъти годишно.

Поради увеличаване на заетостта на главния инструктор на IJKA – България в международни семинари се налага провежданите от него семинари в България да се намалят по брой. За да продължи традицията за разпространяване на технологията на IJKA и техническо и духовно израстване на практикуващите в клубните семинари през 2017г. ще се включат като водещи инструкторите на IJKA – България.

 

  1. Клубни семинари:

Всеки клуб може да кани гост инструктори и да организира технически семинари и изпити.

Семинарите се съгласуват с главния инструктор и се включват в календара на IJKA – България. Определя се водещ инструктор / инструктори за семинара по желание на клуба домакин, изготвя се покана, която се разпространява до членовете. Препоръчително е разделянето на тренировките на групи по степени за да се съобрази преподавания материал с нивото на практикуващите.

Клубът домакин отговаря за цялостната организация, осигурява подходяща зала за провеждане на семинара, изготвя покана с информация, заплаща транспорт, хотел, храна и хонорар на гост – инструктора.

Препоръчително е детските групи с ниски степени по клубовете да се разделят в отделни тренировки за да им е интересен и полезен семинара. Ако е един инструктора – начинаещите и напредналите да тренират в две последователни отделни тренировки по 1 час, или да се канят допълнително инструктори, които да работят с децата, ако залата позволява това.

Времетраене на тренировките: 1 час  (времето за загрявка е отделно и не се заплаща)

Хонорари за 1 час тренировка според квалификацията на инструкторите:

Главен инструктор на IJKA – България – 120 лв.

Старши инструктор на IJKA – България – 60 лв.

Национални инструктори:

6 дан – 60лв.

5 дан – 50лв.

4 дан – 40лв.

3 дан – 30лв.

2 дан – 20лв.

1 дан – 10лв.

Изпити:

Всеки клуб провежда изпити за технически степени съгласно Правилник за инструктори и изпитващи БФШК 18.02.2012, като за целта съгласува дата за изпит с главния инструктор и се сформира изпитна комисия от лицензирани изпитващи. Списък на лицензираните изпитващи.

Изпитите за кафяви и черни колани се провеждат на официално определените семинари 2 пъти в годината.

В процес на превод от японски и изготвяне е новата изпитна програма на IJKA, която ще бъде представена от Като Сенсей скоро.

През лятото предстоят семинар и Световно първенство на IJKA в Ирландия:

6-9 Юли 2017 – IJKA World championship and seminar, Cork, Ireland

 

Календар IJKA – България

 

 

18.01.2017

Лъчезар Ненов

гл.инструктор на IJKA – България

http://ijka.karatebulgaria.com

http://ijka.net/

https://www.facebook.com/IJKAkarate/